Jaarrekening

  Tjipke de Jong, Account-Administratieconsulent | Het beroep accountant | Jaarrekening | Accountantsverklaring
 

De jaarrekening samenstellen

Als accountant stelt TRFC Accountants de (financiŽle) handelingen en rapportages van bedrijven en organisaties op, genaamd de jaarrekening. Dit is een jaarlijks overzicht van de financiŽle situatie van een bedrijf of organisatie.

De jaarrekening bestaat uit:
bullet  een balans inclusief toelichting
bullet  een resultatenrekening (of winst- en verliesrekening) inclusief toelichting
bullet  het kasstroomoverzicht
bullet  een accountantsverklaring (samenstellingsverklaring)

Voor besloten vennootschappen geldt nog het volgende:
De jaarrekening is een onderdeel van het jaarverslag en wordt jaarlijks openbaar gemaakt. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar dient de jaarrekening te worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Vervolgens wordt de jaarrekening gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.