Nieuws

17-04-2014|  De gebruikelijkheidstoets: pak een hoofdzaak!

 

Drijft u samen met uw echtgenoot de onderneming? In een vennootschap onder firma?

Dan bent u beiden ondernemer en komt u beiden – bij een goede opzet – in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de stakingsaftrek, de 14% MKB-winstvrijstelling en de oudedagsreserve.


Die goede opzet – voor dubbele ondernemersfaciliteiten – ziet met name op het urencriterium én het doorstaan van de gebruikelijkheidstoets. De ondernemer komt in aanmerking voor de ondernemersfaciliteiten als hij in het kalenderjaar tenminste 1.225 uur en – als hij geen starter meer is k – meer dan de helft van de voor werkzaamheden beschikbare tijd in én voor zijn onderneming werkt. Dat urencriterium geldt voor alle ondernemersfaciliteiten behalve de 14% MKB-winstvrijstelling. De gebruikelijkheidstoets is een geducht wapen waarmee de inspecteur de fiscale voordelen van een man-vrouw firma (of maatschap) kritisch kan beoordelen.

Als een van de partners in het samenwerkingsverband hoofdzakelijk – voor 70% of meer – ondersteunende werkzaamheden verricht, tellen die uren bij die partner niet mee voor het urencriterium. Als die ondersteunende partner het urencriterium niet haalt, vervalt het recht op de ondernemersfaciliteiten. Wilt u dat vermijden, dan moet uw partner meer dan 30% van de werktijd besteden aan hoofdtaken binnen de onderneming. En dat kunnen aantonen.

 08-04-2014| Bijtelling privegebruik auto: per auto of per jaar beoordelen?

In 2013 heb ik de beschikking gehad over twee auto's van de zaak. Mijn werkgever heeft me tot halverwege juni 2013 een Ford ter beschikking gesteld, en daarna een Volvo. Voor beide auto's had ik een verklaring geen privé gebruik. De Belastingdienst heeft die verklaring voor de Volvo ingetrokken omdat ik daarmee te veel privé heb gereden. Vervolgens heeft de inspecteur mij een naheffingsaanslag loonheffing opgelegd over het privégebruik auto van beide auto's.

Dus niet alleen van de Volvo waar ik meer dan 500 kilometer privé mee gereden heb, maar ook van de Ford. Voor de Ford voor 5½ maand over de catalogusprijs van die auto, voor de Volvo voor de andere 6½ maand over de daarbij behorende catalogusprijs. En met die Ford heb ik aantoonbaar geen enkele kilometer privé gereden! De inspecteur heeft dat erkend na inzage van mijn kilometeradministratie. Dat klopt toch niet: die naheffing over de Ford is toch volkomen ten onrechte?

Antwoord
Nee, die naheffing is correct. De bijtelling privégebruik auto kent een kritische grens van 500 kilometer: wordt die overschreden dan is de bijtelling aan de orde. Die 500 kilometer geldt niet per auto, maar per kalenderjaar. Dat betekent dat bij twee achtereenvolgende auto's van de zaak met beide auto's in totaal niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden mag zijn gereden.

Dat de beoordeling van de 500 kilometer grens per jaar plaatsvindt, is historisch verklaarbaar. Tot 2006 was de regeling voor de bijtelling privé gebruik auto uitsluitend in de wet op de inkomstenbelasting opgenomen. De bijtelling behoorde toen niet tot het loon uit dienstbetrekking waarover een werkgever loonheffing moet inhouden. De inkomstenbelasting wordt per kalenderjaar geheven, dus vond de beoordeling van privégebruik auto ook op jaarbasis plaats. Per 1 januari 2006 heeft de wetgever de bijtelling in de loonbelasting ingevoerd, en de bestaande regeling voor de inkomstenbelasting onverkort overgenomen. De loonbelasting kent een korter tijdvak van heffing, meestal een maand. Vanuit die belasting bezien zou een beoordeling van het privégebruik per maand logischer zijn. Maar dat heeft de wetgever niet gewild. De wet loonbelasting is op dit punt klip en klaar: de bijtelling kan slechts achterwege kan blijven als "blijkt dat de auto op kalenderjaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden wordt gebruikt”.
Deze heffingssystematiek betekent in uw situatie dat bij het intrekken van de verklaring geen privégebruik voor de tweede auto ook de bijtelling voor de eerste eerst auto verloond moet worden. Zelfs als vaststaat dat u met die auto helemaal niet privé hebt gereden. De rechter voegt daar bij uitspraken over deze kwestie standaard aan toe dat ‘een andere uitkomst onrechtvaardig zou zijn tegenover de werknemer die het gehele jaar dezelfde auto van de zaak heeft, en met die auto in de eerste maanden van het jaar helemaal niet privé rijdt en in de resterende maanden wel. Die krijgt ook de bijtelling over het gehele jaar tot zijn loon gerekend'.

 

april 2014|  Maakt u al gebruik van elektronisch factureren via KING?

In deze tijd zijn alle besparingen natuurlijk welkom. Heeft u er al eens aan gedacht om elektronisch te factureren via KING? Zo bespaart u niet alleen papier en verzendkosten, het scheelt u ook tijd!De overheid stelt bovendien al sinds 2009 geen extra eisen meer aan digitale facturen, dus u hoeft uw factureren daarvoor niet aan te passen. Toch blijkt uit cijfers van het CBS dat nog geen 10% van de facturen die het MKB verwerkt elektronisch is.

Met King is elektronisch facturerenheel eenvoudig.U heeft geen extra optie nodig, want vanaf King Factureren kunt u met uw King-pakket uw facturen ook digitaal versturen.Kortom, als u met King factureert, waarom dan niet elektronisch?

Zo kunt u digitale facturen versturen, maar ook orderbevestigingen, aanmaningen, rapportages en overzichten. Dat scheelt u een hoop tijd en geld!2014| online boekhouden


De Boekhoudkoppeling: met één druk op de knop dagelijks de bankafschriften in uw administratie ontvangen. Ook als u geen boekhouder bent. Wie wil dat niet?

Zo eenvoudig gaat het niet, maar met de hedendaagse technieken kun je heel ver komen.
TRFC Accountants maakt bij het inboeken van de administraties gebruik van verschillende boekhoudpakketten. Deels zijn dit online toepassingen: Exact Online, KING en Visma (Account View).
Werkt u al met deze pakketten of bent u van plan hiermee te gaan werken, wij willen u graag behulpzaam zijn bij de uitvoering van uw dagelijkse administratie.
Neemt u contact op met 06-20248777