Nieuws

27-02-2012 |  Btw-suppletie formulier vanaf 1 april verplicht

 

Hebt u over de afgelopen 5 jaar te veel of te weinig btw aangegeven? Dan bent u verplicht dit te melden aan de Belastingdienst.
Deze verplichting bestaat sinds 1 januari. Vanaf 1 april moet u deze btw-correcties aangeven met een verplicht gesteld suppletieformulier. U kunt dit formulier vinden in het beveiligde gedeelte van de internetsite, of hier downloaden. U kunt de formulieren nu ook al gebruiken.

 Kleine correcties
Om uw administratieve lasten te beperken, mag u kleine btw-correcties – dat wil zeggen tot per saldo 1000 euro (te betalen of terug te ontvangen) – ook verwerken in uw eerstvolgende aangifte omzetbelasting. Let op: verwerk hierbij wel de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Bij correctie in de reguliere aangifte ontvangt u geen naheffingsaanslag of afzonderlijke teruggaafbeschikking voor de correctie.

 14-11-2011 |  In onderstaand schema staan de wettelijke minimumjeugdlonen per 1 januari 2012 per maand, per week en per dag.

 

Leeftijd Staffelingspercentage Per maand Per week Per dag
23 jaar en ouder 100,00% 1.446,60 333,85 66,77
22 jaar 85,00% 1.229,60 283,75 56,75
21 jaar 72,50% 1.048,80 242,05 48,41
20 jaar 61,50% 889,65 205,30 41,06
19 jaar 52,50% 759,45 175,25 35,05
18 jaar 45,50% 658,20 151,90 30,38
17 jaar 39,50% 571,40 131,85 26,37
16 jaar 34,50% 499,10 115,20 23,04
15 jaar 30,00% 434,00 100,15 20,03


 

14-11-2011 | Nieuwe vakantiewetgeving per 01-01-2012

De eerste kamer heeft het wetsvoorstel nu definitief gemaakt. Per 1-1-2012 bouwen zieke werknemers ook vakantiedagen op over de periode dat ze ziek zijn.

Nu is het nog zo dat langdurig zieke werknemers alleen vakantiedagen opbouwen over de laatste 6 maanden van hun ziekte. Dit veranderd dus ingrijpend per 1 januari a.s. Wel worden opgenomen vakantiedagen in de ziekteperiode afgeschreven op het aantal verlofdagen.

De verjaringstermijn wordt ook aangepast. Nu is het nog zo dat vakantiedagen vervallen 5 jaar na het kalenderjaar dat ze zijn opgebouwd. Dit wordt als volgt: per 1 januari vervallen niet opgenomen vakantiedagen een half jaar na het verstrijken van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Opgebouwde vakantiedagen van voor 2012 vervallen nog altijd na 5 jaar.

Bovenstaande geldt alleen voor dewettelijkevakantiedagen (meestal 24 vakantiedagen bij fulltime dienstverband).Voor de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’ blijft de verjaringstermijn van vijf jaar gelden tenzij er in de cao iets anders is afgesproken.

Houdt u er rekening mee dat u per 1 januari nogal wat zaken geregeld moet hebben in uw verlofadministratie?

  • vakantiedagen van voor 2012
  • wettelijke vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012
  • bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd na 1 januari 2012


26-09-2011 | Rabokoppeling in december een feit


De Boekhoudkoppeling: met één druk op de knop dagelijks de bankafschriften in uw administratie ontvangen. Ook als u uw boekhouding niet online voert kunt u met AccountView gebruikmaken van deze dienst.

In december zal de bankkoppeling met de Rabobank beschikbaar worden gesteld voor alle AccountView gebruikers. Dus geen gepruts met bestandjes! Naast het inlezen van bankmutaties kunnen ook betalingen en incasso’s direct worden aangeboden!
Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de aanvraag procedure efficiŽnter zal gaan verlopen dan bij de ABN koppeling.